Podpisanie porozumienia z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

18 marca 2022 r. pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Dziekan Wydziału panią prof. Mariolę Grzybowską -Brzezińską, a Zespołem Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika reprezentowanym przez Dyrektora Stefana Procyka zostało podpisane porozumienie o współpracy, w ramach którego patronatem zostały objęte klasy kształcące w zawodzie technik ekonomista oraz technik rachunkowości.

W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział: Prodziekan ds. kształcenia dr Tomasz Wierzejski, Prodziekan ds. studenckich dr Marek Siemiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie Marcin Jucha, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego oddział w Olsztynie dr Kamil Iwankiewicz oraz uczniowie z klasy 3A i 2ER z Technikum nr 7 w ZSE w Olsztynie, wraz z opiekunami.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych. 

Dzięki nawiązanej współpracy młodzież będzie mogła uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową oraz współpracowników UWM. Ponadto uczniowie poznają strukturę uczelni, zapoznają się z ofertą edukacyjną oraz będą mieli możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim przez udział w programie Akademia Młodego Ekonomisty.