Spotkanie z rodzicami
 

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 08.09.2022 r. wg poniższego harmonogramu.

 
 

Godz. 16.30- spotkanie Rodziców klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami na hali gimnastycznej, następnie w klasach wg harmonogramu. Informacje o programie nauczania WDŻ.

Godz. 17.00 – spotkanie Rodziców pozostałych klas  z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. 17.45 – spotkanie Rodziców -  przedstawicieli klas I,II,III,IV, sala 15

 

Oddział

Sala

1E

34

1H

18

1I

49

1P

31

1R

32

1T

47

1TH

16

2E

46

2R

C2

2H

15A

2I

17

2P

40

2T

50

3E

38

3ER

35

3H

11

3I

52

3P

36

3T

45

4A

B2

4G

C1

4H

33

4I

48

4J

19

4P

A1

4R

37

4T

51

 

Dyżury pozostałych nauczycieli (pokój nauczycielski) i pedagogów (gab. 24) - godz. 17.00- 17.45