Technik rachunkowości i technik ekonomista - tylko w Ekonomiku. 

Tylko w Ekonomiku, ponieważ Ekonomik ma ustaloną od niemal 80 lat renomę - najlepszej w województwie szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. 

Technik rachunkowości i technik ekonomista to zawody z przyszłością. Absolwenci tych kierunków  mają szerokie perspektywy zawodowe i ciekawe możliwości dalszego kształcenia. 

Technik rachunkowości to nie tylko księgowy! 

Zawód ten daje możliwość zatrudnienia w różnych jednostkach gospodarczych oraz wiedzę i umiejętności do założenie własnej działalności gospodarczej. Dyrektor ds. finansów, główny księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy - to jest w zasięgu ręki. Technikum to początek tej wspaniałej drogi. To nie tylko prestiż w przyszłości, ale również wysokie zarobki.     

Ekonomia da się lubić!

Technik ekonomista również nabywa wiedzę, która pomaga w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Ale nie to nie wszystko. Absolwent może wiązać swoją ścieżkę zawodową z Human Resources – HR, który staje się bardzo popularny i poszukiwany na rynku pracy. Ponadto wiedza i umiejętności jakie nabywa się w trakcie nauki pozwalają kroczyć świadomie przez dorosłe życie. 

Otwarci, przyjaźni i życzliwi nauczyciele wspierają uczniów nie tylko w osiąganiu sukcesów na egzaminach zawodowych, ale i przygotowując ich do licznych konkursów i olimpiad.

Tylko w tym roku szkolnym kilkoro uczniów odniosło znaczące sukcesy.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W 2021 roku laureatką została Alicja Wolińska, a finalistką Martyna Sontowska.  W 2022 roku Gabriela Oflęda reprezentowała szkołę w finale, który odbywał się w Kutnie. Uczennice wspierała i przygotowywała Pani Natalia Iłeczko-Olkowska. 

Paulina Seliwiak już po raz drugi została finalistką konkursu organizowanego pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy “Poznaj swoje prawa w pracy”. Przygotowała ją Pani Katarzyna Cis. Konkurs ten daje wymierne gratyfikacje - laureaci już na etapie wojewódzkim otrzymują cenne nagrody. 

Alicja Wolińska w 2022 roku została również finalistką prestiżowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do której przygotowywała ją Pan Jerzy Kawa. 

Ponadto uczniowie osiągają duże sukcesy w wielu konkursach m.in. Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości (3 miejsce w kraju),  REVAS Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie (finał), High School Business Challenge (II etap), Konkurs z rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych. 

W ostatnich dniach w konkursie "QUIZ - dla uczniów szkół średnich klas ekonomicznych woj. warmińsko-mazurskiego z zakresu rachunkowości i ekonomii" nasi uczniowie w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista zajęli 4 pierwsze miejsca, zdobywając cenne nagrody. Byli to: Paulina Seliwiak kl. 4B, Joanna Zieńko kl. 3R, Alicja Michalewska kl. 4b i Zuzanna Kamińska kl. 3R.  Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Olsztynie oraz Wydawnictwo „Rachunkowość”. 

Dodatkowym atutem ZSE są praktyki. Uczniowie szlifują umiejętności w biurach rachunkowych, firmach i jednostkach. Od lat uczestniczą też w stażach zagranicznych Erasmus +.

Ponadto, w celu zapewnienia najwyższych standardów kształcenia,  Szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM, z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, a ostatnio nawiązano również współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Jesteśmy dumni z osiąganych przez naszych uczniów wyników. Bardzo dobrze zdają oni nie tylko egzaminy zawodowe,ale i matury. Te czynniki - wyniki matur, egzaminów i sukcesy olimpijczyków decydują o miejscach w prestiżowych rankingach- Perspektyw czy Portalu Waszaedukacja.pl. W obu mamy pierwsze miejsce w województwie.

Do tego dodać koniecznie należy, że uczniowie kształcący się tych zawodach to ludzie ciekawi świata, przyjaźni, bardzo zaangażowani w sprawy szkoły i środowiska. Wbrew pozorom nie żyją tylko rachunkowością czy ekonomią. Biorą udział w wycieczkach, w akcjach wolontariatu, angażują się w projekty ogólnokształcące. Uczestniczą w konkursach takich jak “Znane i nieznane piękno naszego regionu” (2. miejsce w konkursie międzywojewódzkim- Polska Północno- Wschodnia. Tworzą nawet projekty humanistyczne - np. prowadzą facebookowe profile bohaterów lektur, przygotowują Monopoly według powieści, robią przedstawienia, kręcą filmiki. 

Ósmoklasiści- technik rachunkowości lub ekonomista to zawody przyszłości. Wybór Technikum nr 7 to mądry wybór- daje zawód i maturę. Nie wszyscy wiedzą, ale nową maturę każdy absolwent będzie musiał zdać obowiązkowo również na poziomie rozszerzonym na co najmniej 30%. Dla absolwentów technikum ten egzamin nie będzie obowiązkowy, jeśli zdadzą egzamin zawodowy. Po szkole otwarte są wszelkie możliwości.

autor: Katarzyna Głybowicz, Natalia Iłeczko - Olkowska