Technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki- to nie zawód, to pasja.

Uczniowie kształcący się w Technikum nr 7 w wymienionych zawodach to przede wszystkim młodzież otwarta na innych ludzi, ciekawa świata, przyjazna. Szkoła stwarza im znakomite możliwości rozwoju. Uczniowie ci angażują się w wolontariat, w życie szkoły i środowiska.  

Uczniowie w tych zawodach uczą się języków obcych i geografii na poziomie rozszerzonym. W większości techników tylko jeden przedmiot realizowany jest na rozszerzeniu. W Ekonomiku natomiast są to dwa przedmioty, zwiększa to szanse zawodowe i możliwość zdania matury na poziomie rozszerzonym. Ponadto uczniowie w tych zawodach osiągają znakomite wyniki z egzaminów zawodowych. Absolwenci techników, którzy zdadzą obie kwalifikacje nie będą musieli zdawać na maturze obowiązkowego dla nich egzaminu rozszerzonego. To kolejny bonus związany z wyborem naszego technikum. Szkoła bowiem bardzo wysoko figuruje w rankingach. Jesteśmy dumni z osiąganych przez naszych uczniów wyników. Bardzo dobrze zdają oni nie tylko egzaminy zawodowe, ale i matury. Te czynniki - wyniki matur, egzaminów i sukcesy olimpijczyków decydują o miejscach w prestiżowych rankingach- Perspektyw czy Portalu Waszaedukacja.pl. W obu mamy pierwsze miejsce w województwie.

Technik hotelarstwa 

Absolwenci hotelarstwa mogą mieć pracę praktycznie na całym świecie, co jest szczególnie ważne w trudnych czasach. Dzięki nabytym umiejętnościom zawodowym i językowym są świetnie przygotowani. Nasza szkoła jest wyposażona we własny miniholtel - pracownię hotelarską, kuchnię i salę ćwiczeń, wyposażoną we wszystkie akcesoria niezbędne do pracy w hotelu i restauracji hotelowej.  Co więcej, uczniowie klas drugich przez cały rok szkolny (1 dzień w tygodniu) odbywają zajęcia praktyczne w olsztyńskich hotelach w ramach przedmiotu pracownia hotelarska, gdzie poznają tajniki pracy hotelarza. Od trzeciej klasy udają się na praktyki zawodowe, nie tylko do hoteli w regionie. Współpracują z nami znakomite hotele w całej Polsce. Niektórzy odbywali praktyki zagraniczne, praktyki na promach i staże Erasmus +. 

Technik organizacji turystyki

Po okresie pandemii znów dynamicznie rozwija się turystyka. To jedna z tych dziedzin, w których łatwo znaleźć zatrudnienie na całym świecie. Warto więc zdobyć ten zawód, ale koniecznie w Ekonomiku. Dlaczego u nas? Ponieważ szkoła zapewnia znakomite przygotowanie do zawodu i do egzaminów zewnętrznych. Uczniów z pasją uczą nauczyciele z pasją. Klasa ucząca się w tym zawodzie przygotowała własny profesjonalny przewodnik turystyczny po Olsztynie i regionie, w trzech wersjach językowych. Następne roczniki doskonalą to dzieło. Przewodnik dostępny jest na stronie szkoły, pod adresem:

http://przystanek.olsztyn.pl/

Poziom tej publikacji to tylko jeden z dowodów, jak wiele potrafią nasi uczniowie. Szlify zawodowe zdobywają w biurach turystycznych regionu, jak i na stażach Erasmus +  (Hiszpania, Włochy), a także podczas wymian międzynarodowych - np. Niemcy.

Uczestniczą oni nie tylko w projektach zawodowych, ale i ogólnokształcących. Np. odbywają się lekcje interdycyplinarne- jak lekcja o dramacie Szekspira prowadzona po polsku i angielsku, m.in. w ten sposób doskonalą język. 

Adepci obu zawodów odnoszą liczne sukcesy w konkursach. Tylko w ostatnim roku szkolnym Izabela Niewdzięczna wygrała konkurs Hotelmanii “Story Challenge by Hotelmania 2021” , w przygotowaniach do którego wspierała ją opiekunka pani Małgorzata Glanc oraz cala szkoła (część punktów zawdzięczała internetowemu głosowaniu, a na wsparcie uczniów Ekonomika zawsze można liczyć).  Nagrodą główną jest staż w Japonii. Dodać należy, że Iza była też laureatką ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej do którego przygotowywała się pod opieką pani Beaty Hajduk. Swoje umiejętności najlepsi nasi uczniowie sprawdzają też w różnych konkursach szkolnych, np Mistrz  Hotelarstwa ZSE.

Od lat uczniowie wyjeżdżali też (poza okresem pandemii) na staże Erasmus + . Byli we WŁoszech, a obecnie kolejne grupy przebywają w słonecznej Hiszpanii i Portugalii.

Dużo praktycznej wiedzy uczniowie zdobywają podczas wycieczek branżowych. Hotelarze często wyjeżdżają poza Olsztyn. Technicy organizacji turystyki wcielają się w rolę przewodników, uczą się organizować wycieczki, spływy. Oba zawody mają wspólną wycieczkę co roku do Berlina- na targi turystyczne ITB Berlin.

Nasza szkoła, by podnieść poziom kształcenia, ściśle współpracuje nie tylko z biurami turystycznymi czy hotelami, ale i z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Hotelmanią. Organizujemy spotkania z osobami z branży. Odwiedził nas znany bloger hotelowy Karol Weber, a już 20 maja zabieramy dwie klasy hotelarskie na spotkanie z nim do Hotelu Park.  W tym roku gościł u nas również dziennikarz i podróżnik Jakub Porada. 

Technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki to zawody z przyszłością. Absolwenci tych kierunków  mają szerokie perspektywy zawodowe i ciekawe możliwości dalszego kształcenia. 

Ósmoklasiści- jeśli lubicie poznawać świat i nowych ludzi  to technik organizacji turystyki  lub hotelarstwa to zawody dla Was. Wybór Technikum nr 7 to mądry wybór- szkoła daje zawód i maturę (maturę w wersji łatwiejszej dla tych, którzy zdobędą zawód technika- co warto podkreślić). Po szkole czekają na was duże możliwości.

autor: Katarzyna Głybowicz, Beata Hajduk