Nasi Uczniowie znów na podium w Międzywojewódzkim Konkursie „Znane i nieznane piękno mojego regionu”.

Nasi uczniowie zajęli 2 miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie „Znane i nieznane piękno mojego regionu”. Praca konkursowa „Szlakiem architektury baroku Warmii i Mazur” konkurowała z pracami zespołów z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ciężka praca uczniów klasy 4B Mai Krajewskiej, Alicji Michalewskiej, Natalii Plakwicz oraz Przemysława Rychlewskiego pod opieką pana Marcina Bojarowskiego zaowocowała sukcesem w czwartej edycji konkursu. Konkurs realizowany był pod patronem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Wręczenie atrakcyjnych nagród wkrótce w Gdańsku.

Uczniowie Ekonomika podjęli się bardzo ambitnego zadania już rok temu- odnieśli sukces, pokonują 76 zespołów zakwalifikowanych do finału. W tym roku, zachęceni powodzeniem obmyślili nowy szlak turystyczny. 

Międzywojewódzki Konkurs Znane i nieznane piękno mojego regionu został ogłoszony w ZSE im. M. Kopernika 3 lutego i już po tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne.

Na tym burzliwym spotkaniu omówione zostały cele i metody pracy. Na koniec lutego zespół podsumował zebrane materiały pomocnicze (w formie materiałów źródłowych) odnoszące się do wybranej formy pracy konkursowej. Początek marca zaowocował pracą z kompletowaniem informacji, zlokalizowaniu i spisaniu wstępnej trasy wybranych destynacji architektury baroku Warmii i Mazur. Podczas kolejnych konsultacji zespół redagował zebrane informacje i tworzył z nich spójną całość. W trakcie spotkań nie tylko stacjonarnych ale również przy pomocy Narzędzia Workspace – Meet ustalono, iż ważnym do wygrania jest zrealizowanie wywiadów z specjalistami z branży turystycznej oraz praktykami obcującymi z obszarami turystycznymi. Pierwsze wywiady zrealizowane zostały 30.03.2022 r. z panią dr Anetą Omelan wykładowcą z Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii na UWM oraz panem Marianem Jurakiem prezesem oddziału PTTK w Olsztynie. Natomiast podczas warsztatu terenowego 04.04.2022 r. pod opieką pana Marcina Bojarowskiego uczniowie zbierali materiał oraz przeprowadzili wywiad z pracownikiem sanktuarium i przewodnikiem po św. Lipce panem Robertem Połubińskim. Robocza praca trafiła do weryfikacji poprawności językowej do pani Katarzyny Głybowicz. 13 kwietnia 2022 r. wydrukowana została "wisienka na torcie" naszego projektu – plakaty, broszury oraz ulotki zawierające autorskie pomysły, samodzielnie stworzoną oprawę merytoryczną i  graficzną. 20 kwietnia praca zespołu zawierająca materiał multimedialny, broszurę, plakat i ulotkę zostały wysłane do organizatorów konkursu, powodując duże emocje w zespole. Pozytywne informacje nadeszły wraz z ogłoszeniem wyników 17 maja. Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się wkrótce, w Gdańsku.  Nasza praca według jury konkursowego była trafną, biorąc pod uwagę panujące trendy w turystyce i zachowaniach proekologicznych promowanych na świecie, parafrazując cytat z naszej pracy warto promować „bycie i życie Eko”. 

autor: Marcin Bojarowski