zdjecie
Solidarni z Ukrainą
 
Społeczność Ekonomika zaangażowała się w pomoc dotkniętej wojną Ukrainie. Szkolny zespół wolontariatu koordynowany przez Panią Angelikę Fydrych i Panią Krystianę Jaworowską zorganizował zbiórkę darów na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Wzrusza ogromna hojność i zaangażowanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli . Zebrano żywność, koce, materiały opatrunkowe, artykuły dla dzieci, artykuły higieniczne, gry i kolorowanki dla dzieci, które trafiły do potrzebujących. 
Z całego serca dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie, wyrażane nie tylko materialnie, ale i symbolicznymi gestami wsparcia dla Ukrainy. Szczególnie w tych dniach troszczymy się o naszych ukraińskich przyjaciół - uczniów i pracowników oraz absolwentów ZSE, jesteśmy myślami z nimi i ich rodzinami. Jesteśmy gotowi do dalszej pomocy. Szkolny zespół wolontariatu już przygotowuje następne formy pomocy. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i szczodrość.