Dlaczego warto?

Zdobywając dziesięć zawód posiądziesz wiedzę i umiejętności umiejętności do pracy w dwóch pionach IT - programistycznej:

 • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Nowe nauki języków obcych, nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy pozwalający na przejście się ze słownictwem stosowanym w branży.

 

Umiejętności

Technik programista jest przygotowany, w ramach kwalifikacji tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, do:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji zarządzania treścią;

oraz - w kwalifikacji projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji - do:

 • projektowanie, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie do:

 • wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja dążenia do celu, determinacja,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i wyszukiwania,
 • umiejętność przyznania się do niewiedzy lub do błędów,
 • dokładność, spostrzegawczość,
 • chęć ciągłego rozwoju, uczenie się, poznawanie nowych technologii,
 • ciekawość i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole (w tym umiejętność sprawnego komunikowania się: słuchania i wyrażania się),
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • pasja programowania.

 

Perspektywy

Technik programista ma duże możliwości pracy w różnych firmach.

Programista może działać w firmach tworzących (w tym testujących) oprogramowanie typu: od aplikacji po sterowniki (firmy takie często nazywane są mianem oprogramowanie house'ów - w Olsztynie fabryka oprogramowania oprogramowanie jest np. ZETO Software.). Np. w firmach:

 • usługowych, zajmujących się projektowaniem, połączeniem i usługami informatycznymi,
 • zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • zarządzanie się projektowaniem interfejsu użytkownika,

Poza pracą w tego typu przedsiębiorstwach programista może działać w firmach tworzących / produkujących sprzęt, które od razu mogą używać sprzętu dla sprzętu, który produkuje. Na olsztyńskim tak jest w firmie technologicznej zaawansowanej technologii jak np. ZORTRAX czy Dramiński. Ubezpieczeniowe (korporacje) również swoje ma swoje duże działy programowe rozwijające się oprogramowanie biznesowe, w tym ostatnio bardzo rozwijane oprogramowanie Business Intelligence BI - do przetwarzania w danych, a także informacje w zakresie wiedzy, która może być wyszukiwanie danych do analizy konkurencyjności. Ponadto programi porady również w urzędach jak np. Urząd Marszałkowski, gdzie są działy informatyczne aw nich sekcje programistyczne.

Programista może rozpocząć pracę zdalnie bez wychodzenia z domu, również dla pracodawców (czy zleceniodawców) spoza kraju czy nawet kontynentu (!). Języki językowe, językowe, językowe, posługujące się programista, są używane w wielu językach.

Po technikum można kontynuować edukację na studiach (uniwersyteckich lub politechnicznych) o takim lub podobnym profilu, a także kształcenie na dowolnie poszukiwania kierunków. Można także pójść do pracy lub też założyć własną działalność gospodarczą - zapotrzebowanie rynku pracy na programistów jest bardzo duże, mało tego - zapotrzebowanie na programistów posłów.

Obecnie na polskim rynku pracy brakuje ponad 50 tys. programistów a zgodnie z analizami do 2020 roku będzie brakować ich nawet 200 tys. Odzierdlają do bardzo oferty pracy dla programistów, które to zdecydowanie większa część z wszystkich ofert pracy w pracy IT. Wymagania na potrzeby systemu wsparcia, przygotowanie przygotowywa kadry na potrzeby zapotrzebowania, stwarzając zapotrzebowanie na potrzeby wsparcia nauki na studiach wyższych. Ale przede wszystkim tworzył ścieżkę szybkiego przygotowania programistów, brakuje ich w każdym miejscu, będzie brakowało w kontekście potrzeb. Przemysłu 4.0, który m.in. integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.