Dlaczego warto?

W zawodzie technik hotelarstwa nauczysz się planowania, organizacji, koordynowania oraz wykonywania usługi hotelarskiej w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Nauczysz się jak należy przyjmować rezerwacje, przyjmować gości do hotelu, obsługiwać ich w trakcie pobytu, wykwaterowywać gości z obiektu, rozliczać koszty pobytu gości oraz przyjmować należność.

Dowiesz się jak obsługiwać również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, gości niepełnosprawnych. Będziesz przygotowany do profesjonalnej organizacji i sprzedaży usług dodatkowych: konferencyjnych, turystycznych, rekreacyjno-sportowych, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowych na specjalne zamówienie.

Ważnymi umiejętnościami są: prowadzenie korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługa sprzętu biurowego, korzystanie z komputerowych programów hotelowych. Poznasz tajniki jak promować oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży.

Będziesz wiedział jak prowadzić dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, jak obliczać wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.

Nauczysz się również jak profesjonalnie zadbać o czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Uczniowie poznają również zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy pozwalający zapoznać się ze słownictwem stosowanym w zawodzie.

 

Umiejętności

Technik hotelarstwa potrafi:

  • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich
  • rezerwować usługi hotelarskie
  • wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji
  • przygotowywać pokoje do przyjęcia gości
  • przygotowywać i podawać śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe
  • prowadzić korespondencję biznesową
  • obliczać wskaźniki efektywności
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • stosować przepisy prawa

 

 

Perspektywy

Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

Technik hotelarstwa daje możliwość pracy na wszystkich stanowiskach łącznie ze stanowiskami kierowniczymi w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, bazach promowych, lotnictwie, ośrodkach SPA, uzdrowiskach, schroniska młodzieżowych, biurach sieci hotelowych.

Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

Po technikum można kontynuować naukę na studiach o takim samym lub podobnym profilu, a także podjąć kształcenie na dowolnie wybranym kierunku.

To specjalność dla osób komunikatywnych lubiących ludzi i pracę z ludźmi, przedsiębiorczych i kreatywnych. Jeżeli chcesz być w przyszłości menedżerem w obiekcie hotelarskim to właśnie ta specjalność pomoże osiągnąć Ci ten cel.