Dlaczego warto?

Technik ekonomista to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku. Jeżeli jesteś ciekawy świata i zachodzących w nim zjawisk, dociekliwy i spostrzegawczy to wiedza ta pozwoli Ci w świadomy sposób poruszać się w biznesie. Decyzje jakie będziesz w przyszłości podejmował będą oparte na dogłębnych analizach rynku – a to jest najlepsza droga do sukcesu.

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • tworzenia biznesplanów,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • przeprowadzania analizy kadrowo – płacowej,

W zawodzie technik ekonomista uczniowie posługują się nowoczesną technologią oraz korzystają z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i zarządzania magazynem.

Umiejętności

Technik ekonomista potrafi:

 

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi
 • gospodarować finansami
 • zarządzać personelem
 • obliczać, interpretować miary statystyczne
 • przetwarzać wyniki badań
 • sporządzać dokumenty i sprawozdania
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem
 • wypełniać deklaracje podatkowe
 • współpracować z instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami
 • prowadzić korespondencję biznesową
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • stosować przepisy prawa

 

 

Perspektywy

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

 • bankach i instytucjach finansowych,
 • organizacjach samorządowych, rządowych i pozarządowych;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • firmach ubezpieczeniowych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.