Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 

w Olsztynie składa się z:

 • Rady uczniowskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele z każdej klasy,
 • Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz,
 • Konwentu uczniowskiego, do którego należy każdy uczeń Technikum NR 7.

 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy samorządu wybierane są w sposób równy, bezpośredni i tajny. Kadencja organów samorządu trwa 2 lata.

 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

Opiekun samorządu: Pan Rafał Podskrobko

Przewodniczący samorządu: Remigiusz Czuba (2i)

Zastępca przewodniczącego samorządu: Igo Żuk (2er)

Sekretarz: Ewelina Kondratowicz (2er)

Skarbnik: Katarzyna Kamińska (1h)

Członek SU: Paweł Uścinowicz (1i)

 

Do kompetencji poszczególnych organów należy:

 1.        Rada uczniowska
 • Przyjmowanie sprawozdań zarządu samorządu,
 • Powoływanie komisji oraz mianowanie ich przewodniczących,
 • Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania samorządu.
 1.        Zarząd
 • Organizacja rocznej pracy samorządu uczniowskiego,
 • Reprezentowanie samorządu wobec jego członków i na zewnątrz,
 • Przedstawienie sprawozdań z pracy radzie,
 • Prowadzenie dokumentacji pracy samorządu,
 • Organizowanie „dnia bez pytań” („szczęśliwy numerek”).
 1.        Konwent uczniowski
 • Uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
 • Wybór przewodniczącego samorządu uczniowskiego, prezydium zarządu samorządu oraz wybór opiekunów samorządu.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technikum NR 7 dostępny jest dla wszystkich uczniów w Bibliotece szkolnej.