Rada Rodziców 

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców45 8857 0002 4016 0808 7261 0001

Składka na Radę Rodziców wynosi - 40 zł

 

 

 

Ubezpieczenie - Informacje

 

Ubezpieczyciel - InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, oddział w Olsztynie ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn

Seria i numer polisy - EDU-A/P-095602

Składka - 55 zł

Suma ubezpieczenia - 30 000 tyś

Numer rachunku do opłacania składki - 08 1240 6960 7170 0012 5009 5602 (prosimy sprawdzić każdorazowo zgodność numeru polisy z numerem na polisie załączonej w PDF)

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko, klasa, Zespół Szkół Ekonomicznych

 

Polisa Zespołu Szkół Ekonomicznych.

>> pobierz <<

 

Druk zgłoszenia szkody.

>> pobierz <<