Historia szkoły

 

W  1945/46r. w szkole pod nazwą "Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Olsztynie" naukę rozpoczęły pierwsze roczniki . Była to druga po Liceum Komunikacyjnym szkoła zawodowa na wyzwolonych ziemiach Warmii i Mazur.

Na przestrzeni czasu szkoła funkcjonowała pod innymi nazwami, zmieniało się jej lokum, rodziły się nowe samodzielnie istniejące szkoły o profilu ekonomicznym jak Technikum Finansowe przemianowane potem w Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. Od roku szkolnego 1968/69 równolegle pracują dwie szkoły młodzieżowe pod nazwą Liceum Ekonomiczne nr 1 im. M. Kopernika i Liceum Ekonomiczne nr 2, powstaje też Policealne Studium Ekonomiczne. W 1973 r. wszystkie te szkoły łączą się w jeden zespół a od roku 1977 istnieją jako Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika z siedzibą na ul. Bałtyckiej 37.

W poniedziałek 30 stycznia 1967 roku "Głos Olsztyński" pisał: Przy ulicy Bałtyckiej 37 przekazano do użytku nowy gmach Technikum Ekonomicznego z 16 dużymi salami wykładowymi, 2 gabinetami naukowymi i salą gimnastyczną. Przy szkole zaczęła funkcjonować bursa dla około 300 uczniów.