Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie. 

Uczniowie będą m. in. odbywali staże zawodowe w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.