Dzień Edukacji Narodowej
 
Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Bez szkół nie byłoby późniejszych lekarzy, inżynierów, naukowców, logistyków, ekonomistów, informatyków, hotelarzy...  O tej ważnej prawdzie szczególnie pamiętamy 14 października, jest to Dzień Edukacji Narodowej- święto nauczycieli, pracowników oświaty i uczniów. 
Z tej okazji w Ekonomiku odbył się uroczysty apel. Przygotowali go p. Robert Banach i pan Kamil Kopówka, wraz z klasa 2H i 2T. 
Apel prowadziła pani dyrektor Anna Jańczak. Głos zabierali pan dyrektor Stefan Procyk, pani Joanna Grochal- przewodnicząca Rady Rodziców i Michał Strupiechowski- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
Pan dyrektor Procyk wręczył też nagrody nauczycielom, którzy mieli w mijającym roku wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz nagrodził pracowników administracji i obsługi za wyróżniającą się pracę. 
 
autor: Katarzyna Głybowicz
zdjęcia: Lech Wąsowski
 
Więcej informacji i zdjęć o Dniu Edukacji Narodowej: