Uczniowie przebywający na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie podlegają obowiązkowi zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzenia uczniów w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej.

 

Oświadczenie ucznia niepełnoletniego

>> pobierz <<

 

Oświadczenie ucznia niepełnoletniego

>> pobierz <<

 

Procedura bezpieczeostwa pracowników, uczniów i osób
postronnych przebywających na terenie ZSE

>> pobierz <<

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 7/2021

>> pobierz <<

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2/2021

>> pobierz <<