Biblioteka gromadzi książki, broszury, czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedia. Struktura zbiorów zgodna jest z profilem szkoły i potrzebami czytelników.

Są to:

  •  wydawnictwa informacyjne 
  •  lektury
  •  literatura piękna
  •  literatura zawodowa
  •  podręczniki

 

Literatura pedagogiczna, w tym programy i rozkłady materiałów poszczególnych kierunków i przedmiotów obowiązujących w naszej szkole, plany dydaktyczno-wychowawcze, konspekty lekcji i scenariusze uroczystości szkolnych opracowane przez nauczycieli naszej szkoły, czasopisma pedagogiczne i multimedia. Regulaminy wewnętrzne szkoły: statut szkoły, WSO, PZO, szkolne plany nauczania, program wychowawczy, profilaktyki i inne. 


Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

 

 

 

 

 

W bibliotece pracują:

  • Beata Terlecka
  • Ewa Zięba